آخرين مطالب
آخرین محصولات
عضویت در خبرنامه
آخرين نظرات سايت
موضوعات
ست دستبند 4 تایی مایا انگشتر استیل پروانه گردنبند زنجیری استیل الماسی
انگشتر مذهبی طلاروس انگشتر بوته گل رز انگشتر استیل شاین
گردنبند استیل شاین قرمز کیف پول 123 گردنبند فروهر اصل
موضوع : شعر و دل نوشته
نویسنده :   ,   ۹ ديدگاه  ,   تاریخ ارسال : ۳۰ آبان, ۱۳۹۳  , 
   
محصولات فروشگاه عاشقانه سایت الون بوی
انگشتر استیل ورساچ انگشتر استیل lovely
پابند استیل پروانه دستبند قلب رنگی
انگشتر طرح کمربند کیف دستی MK
مینی نگین زن انگشتر طرح توپ مروارید
mojtaba_aloneگفته :

این هم غزلی بسیار زیبا از خانم مریم جعفری آذرمانی:

دنیا پر از سگ است جهان سر به سر سگی‌ست
غیر از وفا تمام صفات بشر سگی‌ست

لبخند و نان به سفره‌ی امشب نمی‌رسد
پایان ماه آمد و خلق پدر سگی‌ست

از بوی دود و آهن و گِل مست می‌شود
در سرزمین من عرق کارگر سگی‌ست

جنگ و جنون و زلزله؛ مرگ و گرسنگی
اخبار یک ، سه ، چار، دو ،تهران، خبر سگی‌ست

آهنگ سگ ترانه‌ی سگ گوش‌های سگ
این روزها سلیقه‌ی اهل هنر سگی‌ست

بار کج نگاه شما بر دلم بس است
باور کنید زندگی باربر سگی‌ست

آدم بیا و از سر خط آفریده شو
دیگر لباس تو به تن هر پدرسگی‌ست

“مریم جعفری آذرمانی”

[پاسخ]

*فاطمه*گفته :

آرزوی من
آرزوی بزرگ من این است
دستان بخشایشگر خداوند از دستان من برایشان جاری شود
خداوند این لیاقت و توانایی را به من بدهد که
برایشان لباسی گرم و مامنی راحت فراهم کنم
دلم میخواهد جای جای وطن و بعد جهان را جستجو کنم
بیابم کودکان فقیر را و بعد به قول امروزیها بورسشان کنم
خدای من
خدای عزیز
لطفا توانایی انجامش را به من ببخش
من خودم را آناده دریافتش میکنم تا لایقش باشم
و سعی میکنم
متشکرم
خدای مهربانم

[پاسخ]

samira پاسخ در تاريخ آذر ۲ام, ۱۳۹۳ ۱۳:۱۹:

اروزجون عالی بود

[پاسخ]

*فاطمه* پاسخ در تاريخ آذر ۴ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۲۱:

متشکرم

[پاسخ]

nian پاسخ در تاريخ آذر ۱۰ام, ۱۳۹۳ ۱۹:۵۶:

ایول فاطمه جون خیلی خوب :) :) ^ ، ^

[پاسخ]

*فاطمه* پاسخ در تاريخ آذر ۱۲ام, ۱۳۹۳ ۱۷:۵۱:

ممنونم دوست من

[پاسخ]

setareگفته :

ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﻮدم ،
ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ی اول
ﮐﻪ اول ﻇﻠﻢ را ﻣﯽ دﯾﺪم از ﻣﺨﻠﻮق ﺑﯽ وﺟﺪان ، ﺟ
ﻬﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﺷﺘﯽ .
ﺑﻪ روی ﯾﮑﺪﮔﺮ ، وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﻮدم
ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ی ﺻﺪ ﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ، ﭼﻨﺪ ، ﺑﺰﻣﯽ ﮔﺮم ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﻣﯽ دﯾﺪم ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻌﺮﻩ ی ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻣﻮش آن دم . ﺑﺮ ﻟﺐِ ، ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﻮدم
ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪم ﯾﮑﯽ ﻋﺮﯾﺎن و ﻟﺮزان ، دﯾﮕﺮی ، ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ از ﺻﺪ ﺟﺎﻣﻪ ی رﻧﮕﯿﻦ
زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن را . واژﮔﻮن ، ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﻮدم ،
ﻧﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ، ﻧﻪ ﮔﻮش از ﺑﻬﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺪاد ﮔﺮ ﻫﺎ ﺗﯿﺰ ﮐﺮدﻩ ،
ﭘﺎرﻩ ﭘﺎرﻩ در ﮐﻒ زاﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن . ﺳﺒﺤﻪ ی ، ﺻﺪ داﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﻮدم
ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﺠﻨﻮن ﺻﺤﺮا ﮔﺮد ﺑﯽ ، ﺳﺎﻣﺎن ،
ﻫﺰاران ﻟﯿﻠﯽ ﻧﺎز آﻓﺮﯾﻦ را ﮐﻮ ﺑﻪ ﮐﻮ . آوارﻩ و دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﻮدم ،
ﺑﮕﺮد ﺷﻤﻊ ﺳﻮزان ِ دل ﻋﺸﺎق ﺳﺮﮔﺮدان ،
ﺳﺮاﭘﺎی وﺟﻮد ﺑﯽ وﻓﺎ ﻣﻌﺸﻮق را . ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﻮدم ،
ﺑﻪ ﻋﺮش ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ، ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﺒﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪم ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ، ﻧﺎز ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﺎروا ، ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﺧﻮاری ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ
ﮔﺮدش اﯾﻦ ﭼﺮخ را واروﻧﻪ ، ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم □
ﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﻮدم
ﮐﻪ ﻣﯽ دﯾﺪم ﻣﺸﻮش ﻋﺎرف و ﻋﺎﻣﯽ ، ز ﺑﺮق ، ﻓﺘﻨﻪ ی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ِ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮز ﻣﺮدم ﮐﺶ
ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻋﺸﻖ و وﻓﺎ ، ﻣﻌﺪوم ﻫﺮ ، ﻓﮑﺮی . در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ، ﭘﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد .
ﭼﺮا ﻣﻦ ﺟﺎی او ﺑﺎﺷﻢ ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ او ﺧﻮد ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ و ﺗﺎب ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻤﺎم زﺷﺘﮑﺎری ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق را دارد ،
وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﭼﻮ ﺑﻮدم ،
ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﮐﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﺎزﺷﯽ . ﺑﺎ ﺟﺎﻫﻞ و ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد !
ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪا دارد
ﺷﻌﺮی از: ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ

[پاسخ]

mimtanhaگفته :

مندراین وادی پراززرق وبرق /مانده ام درجنگ بین غرب وشرق
یک طرف دنیای مردان خدا/یک طرف رفتن به سوی ناکجا
هرکسی سازخودش را می زند/بردهل راز خودش رامی زند
گاه ازاین سوروم گاه آن طرف/ازکدامین سوست این راه شرف
گم شدم دربین کس هابی کسم/مانده ام که کی کجامن میرسم ؟
سهم من اززندگی چه میشود/این مسیرم تاکجاهامیرود؟
دل به دریابسپرم یامرده آب/ای خدااین جاچه میبینم ؟سراب؟
درمسیربندگی گم گشته ام/درپی اسراردنیاگشته ام
زندگی اخرچه میخواهدمرا؟/تارسم ازاین زمین تابه سما
عاقبت آیارسم یانرسم/دست من ساغررسدیازهروسم
ای زمین وآسمان ازبرکنید/تاچو#میم .تنها# زدنیادل کنید

[پاسخ]

مهربانوگفته :

غم انگیز و دردناک ..

زیبا اما دردناک

[پاسخ]