آخرين مطالب
آخرین محصولات
عضویت در خبرنامه
آخرين نظرات سايت
موضوعات
ست دستبند 4 تایی مایا انگشتر استیل پروانه گردنبند زنجیری استیل الماسی
انگشتر مذهبی طلاروس انگشتر بوته گل رز انگشتر استیل شاین
گردنبند استیل شاین قرمز کیف پول 123 گردنبند فروهر اصل

اس ام اس

پیامک با موضوع دعاهای دوستانه و عاشقانه

برایت دنیایی به زیبایى هرآنچه زیبایش میدانی آرزو میکنم.

 ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 گاهی گمان نمیکنی ولی میشود-گاهی نمیشودنمیشود که نمیشود.
گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست- گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خداوندا دوستانی دارم که شایسته محبتند و یادشان مایه ارامش ،انان درمیان خلق معدن خیرند ودارنده پاکترین خصوصیات . خداوند آنان را اکرام کن وبر صفات نیک آنان بیفزا ی، از گناهانشان در  گذر وسلامتشان بدار .

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

الهی زندگیت طعم عسل شه،دعای دشمنت هی بی اثرشه،ستارت تاابدروشن بمونه،سیاهی راه خونت رو ندونه،الهی مرغ عشق آرزوهات،سرشب تاسحر یکدم بخونه.

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

آرزویم اینست،دیدن اوج غرورت درصبح ورسیدن به همه رؤیایت من دعاخواهم کرد :روزهایت پرنور، شب تو مهتابی ،دل توصادق وصاف رنگ باران باشد…

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خدایا به فرشتگانت بسپاردرلحظه لحظه نیایش خویش دوستان مرا از یاد نبرند . آمین

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خدایا کمکم کن تا درهایی که بسویم میگشایی ندانسته نبندم و کمکم کن تادرهایی که به رویم میبندی به اصرار نگشایم.

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

چه دعایی کنم بهترازاین : خندهات ازته دل ، گر یه ات ازسرشوق .

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

الهی زندگیت طعم عسل شه دعای دشمنت هی بی اثرشه ستارت تا ابد روشن بمونه سیاهی راه خونت را ندونه الهی مرغ عشقه ارزوهات سرشب تا سحریک دم بخونه

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

برایت از طلا تختی/مسیری روبه خوشبختی/برایت عمرنوحی را/وقاری همچوکوهی را/برایت صبرایوبی/حیاتی مملوازخوبی/برایت شادبودن را/فقط آزادبودن را/صداقت را،رفاقت را/محبت را،شرافت رادعاکردم. دعایم کن.

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

زندگی، حکمت اوست.
چند برگى را تو ورق خواهى زد، مابقى را قسمت…          قسمتت شادى باد.

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خدایم را دوست دارم و با وفاتر از او سراغ ندارم. به رسم همین وفاداریست که دوستانم را به او می سپارم

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

به یادت آرزو کردم که چشمانت اگرترشدبه شوق آرزوباشد،نه تکرار غم دیروز!

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

زیبایی زندگی اینه که : بی خبردعات کنن ، نبینی ونگات کنن ، ندونی و یادت کنن

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خدایا هرکس بیادم هست بیادش باش اگرکنارم نیست کنارش باش اگر تنهاست پناهش باش و اگر غم دارد غمخوارش باش.

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خداوندا، د وست خوبی دارم شایسته محبت ویادش مایه ارامش:به زندگی اوبرکت، به کلام وگام اوقوت. .به نگاهش وسعت..به جسمش سلامت وبه مرامش کرامت عطابفرما..برصفات نیک اوبیفزاوجانش را ازگزندکژی ها وبدی هادوربدار!

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

 خدایا بهترین روزگاران را برایش رقم بزن و او را در تمامی لحظات دریاب، مبادا خسته ، بیمار، افتاده و یا غمگین شود. دلش را سرشار از شادی کن و آنچه را که به بهترین بندگانت عطا میکنی به اونیز عطا کن .

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خدایا آنگونه زنده ام بدارکه نشکند دلى از زنده بودنم و آنگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسى از نبودنم!!

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

ازخدا میخواهم انچه که شایسته توست به تو هدیه دهد نه انچه که ارزویش را داری،زیرا گاهی ارزوی تو کوچک است و شایستگیت بسیار …

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده، که خودت باشى و خودش

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خدایا هرکسی یادم کندیادش بخیر/خدایاهرکسی یادم نکرد یادش بخیر/خدایاهرکسی یادش رود یادم کندیادش بخیر

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

یادت باشه زندگی کوتاهه ، قوانین رابشکن،زود ببخش،آرام ببوس،بدون کنترل بخند و عاشق حقیقى باش

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

معبودا ، مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه و راضی کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم ارامشم را بهم نریزد

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

اى دوست :مبادا ناکسان رامت کنند با بدان کمترنشین ترسم که بدنامت کنندمن نمیگویم که باکس خومگیرهرکه بهرت تب کند بهرش بمیر.

  ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

موضوع : بخش آزاد
نویسنده :   ,   ۱۲ ديدگاه  ,   تاریخ ارسال : ۲۹ مهر, ۱۳۹۰  , 
   
محصولات فروشگاه عاشقانه سایت الون بوی
انگشتر استیل ورساچ انگشتر استیل lovely
پابند استیل پروانه دستبند قلب رنگی
انگشتر طرح کمربند کیف دستی MK
مینی نگین زن انگشتر طرح توپ مروارید
فاطمهگفته :

خیلی عالیه. امیدوارم همیشه موفق باشی.

[پاسخ]

فاطمهگفته :

واقعا زیبا بود

[پاسخ]

مریمگفته :

مرسی خیلی زیبا بود آقا مسعود

[پاسخ]

hosseinگفته :

عالی بود ممنونم ازسایت قشنگتون.

[پاسخ]

فريباگفته :

آرزویم اینست،نتراود اشک از چشم توهرگز مگراز شوق زیاد،نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز وبه اندازه ی هرروز توعاشق باشی عاشق آنکه تورا می خواهد وبه لبخند تواز خویش رها می گردد،وتورا دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد.

[پاسخ]

آرزوووووگفته :

واقعا ممنون.
این اس هاتون واقعا خوبه…

[پاسخ]

علیرضاگفته :

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد
خطی ننویسم که آزار دهد کسی را
یادم باشد که روز و روزگار خوش است
وتنها دل ما دل نیست
یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر
و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم
یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم
و برای سیاهی ها نور بپاشم

[پاسخ]

آیداگفته :

سلام
خدا خیرتون بده بهترین سایتیه که تا حالا دیدم
ممنون

[پاسخ]

khگفته :

آقا مسعود دستت درد نکنه ناب ناب ناب تاپ تاپ تاپ بودند.حالی بما دادی الهی خدا عوضشو بهت بده

[پاسخ]

ساراگفته :

سکوت از نداشتن نیست، از بزرگواریست! برای همین هیچوقت صدای خدا را نمی شنوی!!

[پاسخ]

سمیراگفته :

خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم میکند، پس بمان در خاطرم!!

[پاسخ]

آسیهگفته :

ایول داری …….

[پاسخ]