آخرين مطالب
آخرین محصولات
عضویت در خبرنامه
آخرين نظرات سايت
موضوعات
ست دستبند 4 تایی مایا انگشتر استیل پروانه گردنبند زنجیری استیل الماسی
انگشتر مذهبی طلاروس انگشتر بوته گل رز انگشتر استیل شاین
گردنبند استیل شاین قرمز کیف پول 123 گردنبند فروهر اصل

اگر انسان ها به اندازه عملشان

می توانستند سخن بگویند

دنیا را سکوت فرا می گرفت

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

بزرگترین دوست انسا،عقل است

و بزرگترین دشمن او،زبان است

پس ابتدا بیندیش و سپس بر زبان بیاور..

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

عبرت چه واژه زیبا اما غریبی است

شنیدم آنانکه از گذشته خود عبرت نمیگیرند

چاره ای جز تکرار آن ندارد

و آنجا بود که فهمیدم،چرا زندگی ما تکراریست

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس میشود

که از میان ما رفته باشند

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

طعم بسیاری از شکست های زندگی را کسانی چشیده اند

که در دو قدمی کامیابی،از تلاش خود دست کشیده اند..

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

به یاد داشته باش ..

بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقشان

به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد..

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

گاهی اوقات

آدم از آن دَسته چیزهای بَد دیگران

اِبراز انزجار میکند که درخودش وجود دارد…!

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

مــــردان بزرگ اراده دارند

مــــردان کوچک آرزو

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

به جای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید

به آن  چیزی که هستید افتخار کنید

هرگز نمی دانید چه کسی به شما نگریسته

در حالیکه آرزویش این بوده که

کاش جای شما باشد

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

روزی کسی را پیدا خواهید کرد

که گذشته شما برایش اهمیت نداشته باشد

چون میخواهد آینده شما باشد

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

زمانی که خاطره هایتان از

امیدهایتان قوی تر شدند

روزگار افولتان در راه است..

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی ترسناک است

اما میدانید حتی ترسناک تر از آن چیست؟

“حســــرت”

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

زندگی یک بوم نقـاشی است

که درآن از پـاک کـن خبـــری نیست

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

ایمان به این معنی نیست که

کشتی شما هیچگاه دچار طوفان نمیشود

بلکه یعنی کشتی شما هیچگاه غرق نمیشود

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:

اول: پیدا کردن شباهت ها

دوم: احترام گذاشتن به تفاوت ها

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خارم ولی گلاب زِ من میتوان گرفت

از بس که بوی همدمی گل گرفته ام

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

در اردوگاه پهناور دنیا، در اردوی زندگانی

چون گوسفندانی نباش که بی اراده رانده میشوند

قهرمانی باش در تکــاپــو!

“هنری لانگ فلو”

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

زمان به خاطر هیچکس منتظر نمی ماند

دیروز به تاریخ پیوست

فردا معما است

و امروز هدیه است..

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

کوچکـترین تحول همانند سنگ ریزه ای است

که به درون برکه ای پرتاپ می شود

امواج بسیاری به گِرد آن شکل می گیرد

سنگ ریزه آگاهی نیز با برکه ی ذهن ما چنین کند

“آنتونی رابینز”

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

اگر میخواهی خوشبخت باشی،برای خوشبختی دیگران بکوش

زیرا آن شادی که ما به دیگران میدهیم

به دل ما بر میگردد

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که

مذهب اگر پیش از مرگ بکار نیاید

پس از مرگ به هیچکار نخواهد آمد

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

زندگی ابدی نیست که هر روز

مهربان بودنت را به فردا می اندازی

پس مهربان باش...

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

روزی زندگیتان به سرعت از جلوی چشمتان خواهد گذشت

کاری کنید که ارزش تماشا را داشته باشد..

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

به جای پاک کردن اشکهایتان

آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید..

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

از آهسته رفتن نترس

از بی حرکت ایستادن بترس..

■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ AloneBoy.com ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

دوستان عزیز لطفا پیامهای فلسفی تونو توهمین قسمت بنویسین تا سری بعد از اونها  استفاده بشه

باتشکر

موضوع : بخش آزاد
نویسنده :   ,   ۵۹ ديدگاه  ,   تاریخ ارسال : ۱۱ تیر, ۱۳۹۲  , 
   
محصولات فروشگاه عاشقانه سایت الون بوی
انگشتر استیل ورساچ انگشتر استیل lovely
پابند استیل پروانه دستبند قلب رنگی
انگشتر طرح کمربند کیف دستی MK
مینی نگین زن انگشتر طرح توپ مروارید
RainManگفته :

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

[پاسخ]

میتراگفته :

در بدترین روزها امیدوار باش
زیرا که زیباترین باران ها از سیاه ترین ابرها می بارند…

[پاسخ]

میتراگفته :

روزهای سخت بهایی است که باید برای سرافرازی پرداخت.

[پاسخ]

حسینگفته :

عالی بود مسعود جان

[پاسخ]

sayeگفته :

مهم نیست که قفلها دست کیست؛ مهم اینست که کلید ها دست خداست …

[پاسخ]

sayeگفته :

همیشه سخت ترین نقش نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد… شاکی سختی های دنیا نباش شاید تو بهترین بازیگر خدا باشی

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

خیانت یک اشتباه نیست
درست ترین اتفاق در یک رابطه ی اشتباه است…..

[پاسخ]

sayeگفته :

جاذبه سیب آدم را زمین زد و جاذبه زمین سیب را !!! فرقی نمیکند “سقوط” سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر خداست …

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

چه نقاش ماهری است
فکر و خیال
وقتی که دانه دانه موهایت را سفید میکند….

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

همیشه یادمان باشد
که نگفته ها رو میتونیم بگیم
اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم…

[پاسخ]

sayeگفته :

همیشه تلاش کنیدبه انچه دوست دارید برسید و گرنه مجبور خواهید شد انچه را که دارید دوست بدارید

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

قله ای که یکبار فتح شود
تفریحگاه عمومی خواهد شد
مواظب قله ات باش

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

برای کسی که رفتنی است
راه باز کنید
ایستادن و منتظر ماندن ابلهانه ترین کار دل است….

[پاسخ]

sayeگفته :

نه عطای مرد ، بلکه اراده او ، بزرگی اش را نشان میدهد…

[پاسخ]

sayeگفته :

اشکهای دیگران را مبدل به به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

بزرگترن حرفهای کینه توزانه با این جمله توجیه میشود:
“بخاطر خودت گفتم”

[پاسخ]

sayeگفته :

خدایا ! رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد. قوتم بخش تا نانم و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم
دکتر شریعتی

[پاسخ]

sayeگفته :

مردی که در نبرد زندگی لبخند میزند قابل ستایش است…

[پاسخ]

zizi پاسخ در تاريخ بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۱۵:۵۲:

ایول خودشه

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

حماقت هایی هسنتد که با یاد آوری آنها میخندیم
و این حماقت ها , دردآورترین خاطرات زندگی ما هستند….

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

بین این همه که جان آدم را به لب میرسانند
نام عزرائیل
بد در رفته است…!

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

آن که واقعا تو را دوست دارد
به ساز آرام بودنت کفایت میکند
و هرگز نمیخواهد رقاصه ی سازهایش باشی…

[پاسخ]

هستـــــــــــیگفته :

باز هم بلندشو
ایستادن کسی که زمینش زده اند
از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است….

[پاسخ]

رضا پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۳ ۱۹:۱۳:

همه ی نوشته هات عالی بود

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

تیــــک تیـــک ثانیه ها در گوش دقایق می خوانند و…

دقایق برای ساعتها نجوا می کنند….

ساعتها، روزها را به بازی می گیرند و….

روزهـــــــــا ،ماه هـــــــا را و ….

ماه هــــــا….. سالهــــــــا را

واین چنین می شود که ایام می گذرد

ومن روزهای بی قراری و دلتنگی و تنهاییم را

باهزار روایت بی الفبا از حضور تو ترسیم می کنم و…

می گویم:.

.

.

انگار همین دیـــــــــــروز بـــــــــــود

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

هنوز هم ، حوالی خواب های

شبانه ام پرسه میزنی

لعنتی !!

دیر وقت است ، آرام بگـــــــیر

بُگذار یک امشب را آسوده بخوابم……

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

یـادت را از مـن نگــیر

بگـــذار من هــم مثل سهراب بگــویم ؛

” دلخــوشی ها ” کـم نیــست . . .

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

ایــــن روزهــــا…

بـــــــدون تـــــــو…

فقـــــط میــــــگذرد…

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

خسته تر از آنم که لیوانــــــــی چــــــای

آرامم کند

آغــــــــــوش گرم تـــــــــو را می خواهم

در جنگلـــــی ناشناس

وقتی که آسمان

از لابلای شـــــــاخه ها

سرک می کشد

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

آهای ایـــوب کجایــــی ؟!
تا برایــت از صبر بگـویم…….

[پاسخ]

saye پاسخ در تاريخ تیر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۱۶:۳۱:

هزارتا لایک داشت

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

اختلاف نداریم
کمی جغرافیای ما مختلف است!

قلب من شمال شرقی تنم می تپد
قلب تو جنوب مرکزی ات

[پاسخ]

پسر خیلی خیلی تنها پاسخ در تاريخ اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۷:

تو پسر تنهایی و من پسر خیلی خیلی تنها…. دمت گرم قشنگ بود.

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

زمانی کوه بودم !
حالا دیگر آدم شده ام
می رسیم به هم

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

هر گاه از شدت تنهایی هوس اعتمادی دوباره به سرم می زند

خنجرخیانتی که در پشتم فرو رفته در می آورم ..

صیقلی عاشقانه..اندکی نمک به رویش.. نوازشش کرده دوباره سر جاییش می گذارم…!!

از قول من به آن لعنتی بگویید: خیالش تخت منه دیوانه هنوز به خنجرش هم

..

..

وفادارم

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

بـــــــــلافـاصـله پـس از مـرگـم …

مـرا بـه خــاکــ نسپـــــــــــاریــد؛

دوسـتـانــم عادتـــ دارنــد کـه…

دیــــــــــــــــــــــر بیــاینـــــد

[پاسخ]

رضا پاسخ در تاريخ فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵:

لایک داری

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

کافی ست کسی اسمم را صدا بزند
بعد از اسمم ویرگولی بگذارد

کــــــــــمـی مکث کند و بگوید :خوبــــــــــی ؟
آن وقت هیچی نمی گویم
فقط آرام آرام گریه می کنم

[پاسخ]

pani پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۰۲:۱۷:

:( : (

[پاسخ]

پسر تنهاگفته :

دخترک پنهان کن خویش را… اینجا ایران است….

در دانشگاه هزاران خواستگار داری ولی تنها خواستار یک شبند

در خیابان هزاران راننده شخصی داری…

اما مقصد همه مکان خالیست و بس…

کمی که فکر کنی… لرزه بر تنت مینشیند…

دخترک اینجا چشم ها گرسنه تر از معده هاست…

سیراب شدن چشم ها خیال باطل است…

از دید مردم اینجا…

اگرزشت باشی هرزه ای

اگر زیبا باشی فاحشه…

اگر اجتماعی برخورد کنی میگویند خراب است…

اگر سرد باشی میگویند قیمتش بالاست…

دخترک ، اینجا زن بودن دل شیر میخواهد…

اینجا باید مرد باشی تا بخواهی زن باشی…

[پاسخ]

soma پاسخ در تاريخ تیر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۵۱:

واقعا محشره,حرف نداره
همیشه به این واقعیتها فکر میکنم /سردرگمم نمیدونم چه جوری رفتار کنم چه جوری زندگی کنم تا کسی نتونه ازم ایراد بگیره اما یه چیزم خوب میدونم هر جوری که باشی باز برات حرف در میارند .

[پاسخ]

saloos پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۵:

منم باهات کاملا موافقم
دیگه نمیدونی واقعا باید چه جوری رفتار کنی

[پاسخ]

lonely girl پاسخ در تاريخ تیر ۱۳ام, ۱۳۹۲ ۲۲:۱۴:

اگر اجتماعی برخورد کنی میگویند خراب است…

[پاسخ]

pani پاسخ در تاريخ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۰۲:۱۲:

khoshhalam baraye inke yeki peida shod ke befahme ma dokhtara cheghadr ba sakhti to in jamee zendegi mikonim…….. : (

[پاسخ]

DokhTare shoMalگفته :

با سنگ هایے که سر راهت قرار مے گیرد هم

میتوانے …

چیز هاے قشنگ بسازے!

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ تیر ۱۷ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۰۹:

خسته ام از شعار

[پاسخ]

DokhTare shoMalگفته :

با سنگ هایے که سر راهت قرار مے گیرد هم

میتوانے …

چیز هاے قشنگ بسازے!

[پاسخ]

lonely girlگفته :

“شما تمام تلاش خود را کردید و مفتضحانه شکست خوردید
پس برای انکه هرگز شکست نخورید هرگز تلاش نکنید”
هومر سیمپسون

[پاسخ]

saloosگفته :

♥بعضی آدمها ناخواسته همیشه متهم اند …!♥
♥به خاطر سکوت شان ، کاری به کار کسی نداشتن شان ، خلوت شان،♥
♥اتاق شان، استراحتشان، روی پای خود ایستادن شان، دوست داشتن شان!♥
♥گویی جان میدهند برای اتهام بستن و از همه بدتر این که :♥
♥زود فراموش می شود خوبی هایشان♥

[پاسخ]

saloosگفته :

زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی، آخرین فرصت همراه با، امید است

[پاسخ]

lonely girlگفته :

ابریق می مرا شکستی ربی
بر من در عیش را ببستی ربی
بر خاک بریختی می ناب مرا
خاکم به دهن مگر تو مستی ربی

ناکرده گناه در جهان کیست بگو
آنکس که گنه نکرد چون زیست بگو
من بد کنم و تو بد مکافات دهی
پس فرق میان من و تو چیست بگو

گر می نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو غره مشو بدانکه من می نخوری
صد کار کنی که می غلامست آن را

[پاسخ]

گمرکیگفته :

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ می کند پرهایش سفید می ماند،ولی قلبش سیاه میشود.دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.

[پاسخ]

گمرکیگفته :

ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن .

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ،

و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن …

[پاسخ]

گمرکیگفته :

مرا کسی نساخت ، خدا ساخت . نه آنچنان که کسی می خواست ، که من کـــس نداشتم . کــسم خدا بود ، کــس بی کسان.

[پاسخ]

گمرکیگفته :

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود
هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم
و هنگامی تشنه آتش شدم،
که در برابرم دریا بود و دربا و دریا …!

[پاسخ]

گمرکیگفته :

برای پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابی نیرومند بیاید و از زمینت برگیرد و در آسمانهایت پرواز دهد.

بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و بروید و بکوش تا اینهمه گوشت و پیه و استخوان سنگین را که چنین به زمین وفادارت کرده است، سبک کنی و از خویش بزدایی، آنگاه به جای خزیدن، خواهی پرید.

در پرنده شدن خویش بکوش و این یعنی بیرون آمدن از زندانهای اسارت .

[پاسخ]

گمرکیگفته :

اگر خوشتون اومد بازم بذارم.یا علی

[پاسخ]

گمرکیگفته :

وقتی که دیگر نبود، من به بودنش نیازمند شدم، وقتی که دیگر رفت، من به انتظار آمدنش نشستم، وقتی که دیگر نمی ‌توانست مرا دوست بدارد، من او را دوست داشتم، وقتی او تمام کرد، من شروع کردم، وقتی او تمام شد، من آغاز شدم، و چه سخت است تنها متولد شدن، مثل تنها زندگی کردن است، مثل تنها مردن است …

[پاسخ]

ناشناسگفته :

فوقلاده بوووووووووووووووووود

[پاسخ]