آخرين مطالب
آخرین محصولات
عضویت در خبرنامه
آخرين نظرات سايت
موضوعات
پرداخت

۱- شماره حساب و شماره کارت ها:

 

بانک صادرات:

شماره حساب: ۰۳۱۰۳۱۹۹۴۳۰۰۴

شماره کارت: ۴۷۸۶ ۵۳۶۴ ۶۹۱۱ ۶۰۳۷

به نام: مسعود آذر

_______________________________________

بانک ملی:

شماره حساب: ۰۳۰۸۴۳۲۷۷۴۰۰۴

شماره کارت: ۷۶۳۴ ۱۲۴۰ ۹۹۱۱ ۶۰۳۷

به نام: ابراهیم آذر

_______________________________________

بانک تجارت:

شماره حساب: ۰۰۰۵۰۹۰۳۱۸۹۹۵

شماره کارت: ۹۹۴۶ ۲۰۲۳ ۵۳۳۰ ۶۲۷۳

به نام: مسعود آذر

_______________________________________

بانک ملت:

شماره حساب: ۴۶۷۷۹۶۰۳

شماره کارت: ۹۰۶۷ ۹۰۹۱ ۳۳۷۰ ۶۱۰۴

به نام: ابراهیم آذر

_______________________________________

_______________________________________

 

۲- کارت به کارت اینترنتی (فقط ملی کارت):

برای انتقال از طریق سایت بانک ملی کلیک کنید

مشخصات حساب:

بانک ملی:

شماره حساب: ۰۳۰۸۴۳۲۷۷۴۰۰۴

شماره کارت: ۷۶۳۴ ۱۲۴۰ ۹۹۱۱ ۶۰۳۷

به نام: ابراهیم آذر

_______________________________________

_______________________________________

۳- پرداخت آنلاین(کلیه کارت های عضو شتاب)

به زودی…